Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедра основ архітектури посідає важливе місце в науково-педагогічному житті інституту архітектури будівництва і туризму, так як надає студентам базові знання  в галузі історії архітектури, дизайну архітектурного середовища, рисунку, живопису і скульптури, конструкцій будівель та споруд, технології будівництва, ландшафтного та графічного дизайну, інженерного обладнання будівель та благоустрою територій, дизайну інтер’єрів і готує їх до вирішення складних архітектурно-планувальних завдань на випусковій кафедрі архітектурного проектування. Кафедра була створена в 2009 році в складі структурного підрозділу тодішнього факультету архітектури туристичних комплексів, який нещодавно одержав статус Інституту архітектури, будівництва і туризму. З часів заснування до 2015р. її очолював професор, к.т.н. Василишин Я.В. Його наступницею стала кандидат мистецтвознавства Новицька О.Р. З 2016р. обов’язки завідувача кафедри виконує кандидат архітектури Лукомська Г.В.

Викладацький склад кафедри включає п’ять кандидатів наук по спеціальностях: архітектура, мистецтвознавство, історія і педагогіка – к.арх. Лукомська Г.В., к.арх. Веркалець І.М., к.мист. Новицька О.Р., к.пед.н. Волинська О.С., к.іст.н. Федунків З.Б.,  та п’ятеро викладачів – Борсук Н.Г., Мєлкомукова М.Г., Стисло О.В., Обиночна З.В., Родіна І.О.

Поставленою метою викладацького складу кафедри є підготовка спеціалістів високого рівня, який би забезпечив їм можливість впевнено почуватися у реальному архітектурному процесі, і відповідав би кваліфікаційному рівню архітектора, який охоплює низку творчих і технічних професій, від художника, скульптора до технолога, дизайнера і конструктора.

Напрямки фахових здобутків кафедри охоплюють широкий спектр  наукових досліджень, таких як: формування і розвиток теорії проектування рекреаційних закладів та освоєння рекреаційних територій, а також формування теорії становлення українського народного мистецтва.  За роки свого існування кафедра успішно займалася популяризацією спеціальності архітектора на теренах міста та області шляхом проведення тематичних виставок, конференцій, практикумів, ворк-шопів, проектних семінарів, конкурсів.

Впродовж періоду діяльності кафедри основ архітектури її працівники написали ряд посібників і монографій, десятки конспектів лекцій та методичної літератури, та опублікували сотні статей в українських та закордонних фахових наукових видання, взяли участь у міжнародних конференціях та підготували студентів до всеукраїнських наукових конференцій.

Наукова та педагогічна діяльність кафедри відбувається у співпраці із закордонними партнерами у галузі архітектури, такими як Краківська, Люблінська та Вроцлавська політехніка. Крім основної освітньої діяльності, за участю викладачів та студентів, кафедра займається розробкою і реалізацією проектів по архітектурі, дизайну архітектурного середовища та дизайну інтер’єрів, а також активно бере участь у налагодженні широкого кола міжнародних та всеукраїнських зв’язків для розвитку діяльності інституту та пропагування наукової освіти архітектора.

Під керівництвом викладацького складу кафедри студенти-випускники за свої здобутки щорічно одержують нагороди та відзнаки всеукраїнського огляду-конкурсу дипломних проектів архітекторів.